Videographer The Guerin  Films
Videographer

The Guerin Films

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
63
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 28 tháng 03 năm 2019
Hoạt động gần đây
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer The Guerin  Films đến từ The Promise, đám cưới
10
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer The Guerin  Films đến từ Love is Everywhere, cầu hôn, đám cưới
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer The Guerin  Films đến từ M&D Boyata Teaser, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
41
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer The Guerin  Films đến từ ICE AND FIRE, đám cưới