Videographer Dima Vutcariov (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)
Videographer Anton Dytchenkov (Rostov trên sông Đông, Nga)
Videographer Leo Bartulica (Split, Crô-a-ti-a)
Videographer Viktor Fo (Mát-xcơ-va, Nga)
Videographer Aggelos Lagos (Thessaloniki, Hy Lạp)
Videographer Jaba Tvaradze (Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a)