Videographer Igor Gurskyy (Barcelona, Tây Ban Nha)
C+T
Videographer Vitor Duarte (Lisbon, Bồ Đào Nha)
Videographer Timotei Jinar (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)