Videographer Kirill Shiniaev (Mát-xcơ-va, Nga)
Videographer Lucian Mostoc (Zaragoza, Tây Ban Nha)
Videographer Dima Vutcariov (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)