Videographer Atis Rotar (Chernivtsi, U-crai-na)
Videographer Dima Vutcariov (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)
Videographer Tany Cojocaru (Ploieşti, Ru-ma-ni)
Videographer Vlad Maris (Piatra Neamţ, Ru-ma-ni)
Videographer Eduard George (Constanţa, Ru-ma-ni)