Videographer Lucian Mostoc (Zaragoza, Tây Ban Nha)
Videographer Igor Codreanu (City of London, Vương Quốc Anh)
Videographer Tany Cojocaru (Ploieşti, Ru-ma-ni)
Videographer Kirill Shiniaev (Mát-xcơ-va, Nga)