Videographer Ramses Cano (Thành phố New York, Hoa Kỳ)
Videographer Sinisa Nenadic (Banja Luka, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na)