Video của ngày
Ngày 21 tháng 05 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 05 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 05 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 25 tháng 02 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 01 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Vijendra Vaishvarn
Penang, Ma-lai-xi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
7
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wilfred + Jesse Holy Matrimony & Reception Highlight

Wedding Filmmaker I Wilfred Robert + Jesse Clera I Vaishvarn Production
Church Wedding & Reception l Perak I Malaysia
· 1.123 views ·

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập