Video của ngày
Ngày 20 tháng 02 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 30 tháng 11 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 12 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Alessandro Bordoni
Los Angeles, Hoa Kỳ
3
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
134
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

LONDON - Cliveden House wedding

We recently spent an incredible weekend in UK, capturing Natalie & Daniel's epic wedding, and it was everything we could hope for. The most awesome couple and we finally got to film with a sunny weather in London 😂 Yayyyy!!

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập