Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
/general

Everything will be with you // Georgia

Жизнь устроена иначе, она движется, не стоит на месте.Нравится тебе или нет.И да порой это болезненно и даже печально, но порой это удивительно, радостно, поэтому у нас с тобой все будет.
Shot on Panasonic GH5.
Color: Filmconvert
Thanks for watching!!!

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập