Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 12 tháng 07 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 04 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Мириан Яшагашвили
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
169
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WEDDING IN GEORGIA The best

💗Kakhi & Elle Wedding💗 #Miridianprod
Video edit : Miridian Production
Facebook contact: https://www.facebook.com/jashagashvili
Tel: +(995)579 81 06 73
Vk.com : https://vk.com/djmirr

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập