Video của ngày
Ngày 29 tháng 06 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
23 — 29/02/2020
Videographer Sergey Lost
Nur-Sultan, Ca-dắc-xtan
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
108
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập