Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/01/2020
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 05/10/2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer André Alves
Braga, Bồ Đào Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
158
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập