0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
82
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

СВАДЬБА В КРЫМУ

Сказать, что это история о Любви... нет. Это истории о жизни Любви. О ее любопытстве и страхах, слезах и смехе, нежности и страсти. О ее красоте, прозрачности и искренности. Это все о ней- о жизни этого чувства.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập