Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
Ngày 26 tháng 12 năm 2018 — Ngày 01 tháng 01 năm 2019
Videographer Stanislav Barachevsky
Ki-ép, U-crai-na
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
183
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

K&A

barachevsky.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập