Video của ngày
Ngày 29 tháng 03 năm 2019
Videographer Olga Bodisko
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
6
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

LOVE STORY - Kirill & Svetlana

DIA MEDIA
Videographer: Olga Bodisko
+7 903 210-45-23
instagram.com/dia.media.group

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập