Videographer Vladimir Kozak
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
13
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
lumix g7 + 25mm f/1.7, 14mm f2.5
Contacts:
Viber (+37529) 190-89-03; instagram: @vova_kozak100

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập