Videographer Vasile Porav
Târgu Mureş, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
111
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Modern Shakespeare Elopement | Hyde Estate |

Shot on A7sII & A7s
Lens
Sony FE 35mm f/1.4 Zeiss
Sony FE 85mm f/1.4 GM

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập