Video của ngày
Ngày 04 tháng 04 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/03 — 04/04/2020
Videographer Anton Dikin
Oral, Ca-dắc-xtan
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
6
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập