Video của ngày
Ngày 30 tháng 05 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/05/2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 04 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
Ngày 29 tháng 12 năm 2019 — Ngày 04 tháng 01 năm 2020
Videographer Junior Acuna
Thành phố New York, Hoa Kỳ
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
166
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Rebecca & Adam

Instagram: @junioracunafilms
Location: Ballyowen Golf Club

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập