Videographer Pier-Yves Menkhoff
Pa ri, Pháp
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
44
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Morosani PostHotel Davos | Grilled Dover Sole

Morosani PostHotel Davos. I like Palaces because they know how to receive. It does not matter if you have won the Lotto or you are a billionaire, the Welcome will be the same. Including if you are provider or director. I wished to thank Otto Radnetter, and his Team, for his"Bienvenu" and his dexterity to cut a Sole Meunière. This is called a "Tribute"... Merci.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập