Videographer Palmer Vitaliano
Naples, Ý
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
24
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WEDDING CHILDREN - STUDIO24 MOVING PHOTO

"I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio."
(Larry Barretto)
WEDDING CHILDREN - STUDIO24 MOVING PHOTO
realizzato da Studio24 moving photo

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập