Videographer Yoichi Sakai
Tokyo, Nhật Bản
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Sanjay + Sonia / TOKYO WEDDING

5D Mark Ⅲ, 6D, 60D
24-105mm f4 IS,
70-200mm f4 IS
ZEISS JENA 35mm f2.4
CONTAX ZEISS 50mm f1.4
CONTAX ZEISS 85mm f1.4
Konova Slider, Glidecam HD2000
MOVI M10
FILM CONVERT
Assistant Camera: Tatsuya Tachiai
Mami Hinaiji (HIGHLAND)
Director/DP: Yoichi Sakai (HIGHLAND)
We are Tokyo, Japan bases only made to order creative
photo & cinema team. We will go everywhere in the world from Tokyo.
Feel free to email us.
Contact: info@highland-tokyo.com
WEB: highland-tokyo.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập