Videographer Hristo Lazarov

WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri

0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
40
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
Vào portfolio
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 1
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 2
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 3
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 4
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 5
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 6
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 7
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 8
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 9
WEVA phỏng vấn với wedding videographer Hristo Lazarov từ Xô-phi-a, Bun-ga-ri, số lượng hình ảnh 10
Bạn làm độc lập hay là theo một nhóm? Hãy mô tả về bản thân và studio của bạn chi tiết hơn.
My studio by Haldigital97 team composed by 3 + people, but we involve up to 6 -8 people in some projects.
Haldigital97 and is established in 1997
We always work with the best filmmaker, so as to have the best film ever. The team of Haldigital97 proves its creativity every day and during the years we have created our own style of work which is appreciated by our colleagues all around the world. HALDIGITAL97 is a member of the European Event Videographers Association (WEVA). We are based in Bulgaria but we are shooting and working all over the globe.
We have ultramodern Steadicam Camera Stabilizing Systems, video cranes, sliders, cinema lenses, Slider Air Video Shooting, and that’s because of our customers, so as to have the best of us, and the vision of the film to be like a movie.
Canon cinema C300 MarkII, Canon cinema C100 MarkII, Canon 1DX MarkII, Sony A7SII, Blackmagic URSA Mini 4.6K and Canon Cinema lens and XEEN Cinema lens canon mount - Full set prime.
Bạn làm Wedding Videographer bao lâu rồi? Nơi quảng bá công việc của bạn (văn phòng hay là Internet)?
My office based in Sofia, Bulgaria.
Phần nào yêu thích nhất trong công việc? Định hướng kinh doanh của bạn ngoài việc quay phim?
Cinematic vision film, video production and postproduction
Bạn nghĩ gì nếu WEVA là nơi qui tụ những tài năng, điều đó có giúp cho công việc bạn tốt hơn nói riêng và thị trường nói chung?
Yes!
· 380 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập