Opinions and Recommendations of the Jury

Experienced and respected members of our Jury want to give advice for all contestants.
· 1.358 views ·
Người quản lý WEVA Speaker
Los Angeles, Hoa Kỳ

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập