Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
47
Videographer Juergen Holcik
25
Videographer Oneshchak Production
22
Videographer Patrick M.
20
Videographer PK video Films
18
Videographer Logic FreeMind
16
Videographer Evgeny Hollywood
15
Videographer Medio Limon
14
Videographer Eduard Carp
13
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
Videographer GOODzyk production
11
Videographer Al Agua Cinema
10
Videographer Golden Legend
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer Alex Olteanu
10
Videographer Bogdan Parfentyev
10
Videographer Vutcariov Dima
9
Videographer Modestino  Iavarone
9
Videographer Darius Cornean
9
31/05 — 06/06/2020
30/05 — 05/06/2020
29/05 — 04/06/2020Đã thanh toán
28/05 — 03/06/2020
27/05 — 02/06/2020
26/05 — 01/06/2020
25 — 31/05/2020