Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
45
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer Juergen Holcik
21
Videographer Patrick M.
19
Videographer Oneshchak Production
17
Videographer PK video Films
14
Videographer Evgeny Hollywood
12
Videographer Eduard Carp
12
Videographer Medio Limon
12
Videographer Slashed Pictures
12
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
Videographer Al Agua Cinema
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer Golden Legend
9
Videographer GOODzyk production
9
Videographer Vutcariov Dima
8
Videographer Modestino  Iavarone
8
Videographer Ivory Films
8
Videographer Alex Cupid
8
09 — 15/12/2019
08 — 14/12/2019
07 — 13/12/2019
06 — 12/12/2019
05 — 11/12/2019
04 — 10/12/2019
03 — 09/12/2019