Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
43
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer PK video Films
13
Videographer Medio Limón
12
Videographer Slashed Pictures
12
Videographer Рустам Курбанов
11
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
10
Videographer Евгений Голливуд
9
Videographer Golden Legend
9
Videographer Ivo Vartanian
9
Videographer Alex Cupid
8
Videographer Oneshchak Production
8
Videographer Francesco Fortino
8
Videographer Al Agua Cinema
7
Videographer Eduard Carp
7
Videographer GOLD VISION GROUP
7
Videographer Vovka Kozubskyy
7
Videographer Miguel Lobo
7
Videographer Igor Catrinescu
6
21 — 27/02/2019
20 — 26/02/2019Đã thanh toán
19 — 25/02/2019
18 — 24/02/2019
17 — 23/02/2019
16 — 22/02/2019
15 — 21/02/2019