Videograf Atis Rotar (Cernăuţi, Ucraina)
Videograf John Datsenko (Krasnodar, Rusia)
Videograf Tany Cojocaru (Ploiești, România)