Filmowiec Elzhas Bazarbaev (Nur-Sultan, Kazachstan)
S+Z
Filmowiec Serg Korickiy (Lwów, Ukraina)
Filmowiec Ramses Cano (Nowy Jork, Stany Zjednoczone)
Filmowiec Piotr Kamrowski (Szczecin, Polska)