Filmowiec Ramses Cano (Nowy Jork, Stany Zjednoczone)
Filmowiec Vitali Zubko (Brześć, Białoruś)