Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2018
3/3
WEVA UaAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Video-invitation
WEVA UaAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Запрошення на весілля
WEVA UaAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Vanya & Anya  запрошення

Vanya & Anya запрошення

Βιντεογράφος Vovka Kozubskyy

Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 5
EMOTiONS PRO — 9
Gennadij Kulik — 4
Anton Yasirov — 5
Egor Puzatov — 7
Alex Rud — 8
Artem Sholomko — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 52