Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2018
3/14
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Feel the Alps
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Y&A
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Carlos & Carol
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Love story in Italy
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - LoveStory. A&K.
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Алина + Саша
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Road Movie
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Falling in love
WEVA UaAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Love story ⁞ Mykhailo & Zoriana

Carlos & Carol

Βιντεογράφος Vovka Kozubskyy

Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 7
EMOTiONS PRO — 7
Natalya Balan — 6
Gennadij Kulik — 10
Anton Yasirov — 10
Egor Puzatov — 7
Alex Rud — 7
Lenny Pellico — 9
∑ 63