Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2017
Ειδικότητες γάμου
4/8
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Denis & Feodosiya || cinematic teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Pilot
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Ivan & Vika
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Выездная Церемония  | ART-RECORD
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Wedding Day in Georgia
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Lviv Wedding Festival 2017
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Film Day Group - Drone Showreel '17

Ivan & Vika

Βιντεογράφος Vovka Kozubskyy

Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 7
Dreamwood Cinematography — 2
Carlos van Oostrum — 4
Maru Films — 2
George Zorbas — 3
PK video Films — 6
Gione da Silva — 4
∑ 37