Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
Τύποι γάμου
2/19
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - R&A // Norway // Wedding Teaser
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Roman & Liza
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D // S

R&A // Norway // Wedding Teaser

Βιντεογράφος Рустам Курбанов

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 6
Alexander Shnaider — 8
EMOTiONS PRO — 7
Riccardo Fasoli — 8
Leonid Smith — 10
Mayeul Kawai-Thevenin — 6
Vika Paramonova — 7
Lenny Pellico — 8
∑ 60