Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
3/50
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Trip of two hearts
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Lisa & Artem
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - khlyustov
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Night Before
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Volodya + Raya
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Breathing Of Georgia S&N
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Ivan & Nataly / Wedding
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Stay awake, wait for me
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Nantes, France // SN Wedding film

khlyustov

Βιντεογράφος Roman Khlyustov

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
— 10
NOIR Films — 6
Dreamwood Cinematography — 8
— 5
Rustam Kurbanov — 10
Maru Films — 4
Sharrone Calafiore — 8
∑ 61