Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ByAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
3/11
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alex & Darya
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - ATMOSPHERIC (English subtitles)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Overcome
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Константин&Мария
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sergey and Svetlana
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Pentalogy | (WEVA ver.)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Maria & Nikolay
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dance of two souls
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Konstantin & Svetlana | The Highlights

Overcome

Βιντεογράφος Vladimir Ermilov

Βαρσοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 9
Reticencias Production — 7
Elton Sabatino — 5
Rustam Kurbanov — 7
Maru Films — 7
George Zorbas — 5
PK video Films — 8
Sharrone Calafiore — 7
∑ 55