Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ByAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
1/9
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Overcome
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Миша+Соня
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Knightly Wedding
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - GRAVITY. (SHORT VER.)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - /// V & Z /// TIME ///
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Igor and Kate
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Anticipation

Overcome

Βιντεογράφος Vladimir Ermilov

Βαρσοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 9
Reticencias Production — 7
Elton Sabatino — 4
Rustam Kurbanov — 8
Maru Films — 7
George Zorbas — 5
PK video Films — 8
Sharrone Calafiore — 8
∑ 56