Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ByAward 2017
Ειδικότητες γάμου
8/8
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Nikita&Dasha
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - BRIDE’S MORNING
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Инна&Лёша
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - /// A & D /// SAIL
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Color Grading Reel
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Anticipation
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Artur & Anastasia

Artur & Anastasia

Βιντεογράφος Андрей Павлович

Βιτέμπσκ, Λευκορωσία