Videographer BeQ@ shavidze (Tbilisi, Gruzie)
Videographer BeQ@ shavidze (Tbilisi, Gruzie)
Videographer Onde Wedding Chojnacki (Bílsko-Bělá, Polsko)
Videographer Foto Dano (Prilep, Severní Makedonie)