Výroční cena profesionálů
WEVA ItAward 2018
Hlavní kategorie
3/33
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Ama Me Fideliter
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - EMANUELE MURA - WEDDING REEL
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - MY DESTINY ☆☆☆ ALEXANDER E ELISA ☆☆☆ 30.4.2018 //
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - SAVE ME, MARRY ME
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Saebina & Aaron | Salzburg, Austria
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - "Hold me Tight"
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Alessia e Roberto // Lago Maggiore
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Together through Life
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - “Certe cose accadono soltanto dentro ai sogni. O nei tuoi occhi”

MY DESTINY ☆☆☆ ALEXANDER E ELISA ☆☆☆ 30.4.2018 //

Videographer Giancarlo De Vita

Amalfi, Itálie
Dmitry Sedov — 8
Fabio Stanzione — 10
Daniele Donati — 6
Riccardo Fasoli — 8
Alessandro Bordoni — 8
Alessio Martinelli — 8
Daniel Carvajal — 8
Lenny Pellico — 8
∑ 64