Výroční cena profesionálů
WEVA ByAward 2017
Hlavní kategorie
2/10
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Сергей и Майя
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Wedding Cameraman Showreel
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - /// A & S /// THE WOLVES
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Pentalogy | (WEVA ver.)
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Vadim and Elena
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Singing hearts
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Spectrum
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - K&S

Wedding Cameraman Showreel

Videographer Alexey Kovalenko

Homel, Bělorusko
Dmitry Sedov — 9
Reticencias Production — 7
Elton Sabatino — 6
Rustam Kurbanov — 9
Maru Films — 6
George Zorbas — 7
PK video Films — 8
Sharrone Calafiore — 7
∑ 59