Výroční cena profesionálů
WEVA ByAward 2017
Hlavní kategorie
3/10
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Сергей и Майя
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Wedding Cameraman Showreel
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - /// A & S /// THE WOLVES
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Pentalogy | (WEVA ver.)
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Vadim and Elena
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Singing hearts
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Spectrum
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - K&S
WEVA ByAward 2017 - Nejlepší kameraman - Wedding in Castell de Santa Florentina, Spain

/// A & S /// THE WOLVES

Videographer Alexey Diachenko

Petrohrad, Rusko
Dmitry Sedov — 7
Reticencias Production — 9
Elton Sabatino — 5
Rustam Kurbanov — 7
Maru Films — 7
George Zorbas — 7
PK video Films — 9
Sharrone Calafiore — 7
∑ 58