Избор на редакторите
Видеограф Alexander Fedusov
Екатерининбург, Русия
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Видео на деня
0
Избор на редакторите
0
Брой победи
в Битките на седмицата
74
Общ бал за 20
най-рейтингови видеа
за последните две години
По вопросам сотрудничества (видеомонтаж) пишите в ЛС
For cooperation (video editing) write to direct

Коментари:

Само регистрираните потребители могат да оставят коментари. Регистрация или Влез